• ดูข้อมูลสะดวกขึ้นด้วย Popup


  20/08/2017 18:46

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 3,283

 • เว็บไซต์ โดยทั่วไป มักประกอบด้วย LINK เชื่อมโยง เป็นจำนวนมาก โดยเมื่อคลิ้ก มักพาไปยัง หน้าใหม่ ซึ่งใช้งาน "ลำบาก" เพราะมีการ เปลี่ยนหน้า ไป มา อยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น การใช้ปุ่ม Back เพื่อย้อนกลับมา ยังส่งผลให้ มีปัญหา เรื่อง ดูข้อมูลแล้ว หลงทาง เนื่องจาก หลายครั้ง ที่ย้อนกลับมา มักไม่อยู่ ในตำแหน่งเดิม ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว บริการเว็บไซต์ ของ 8columns จึงได้รับ การออกแบบ ให้แสดงข้อมูล ผ่าน Popup ซึ่งเป็นการแสดง ข้อมูล ซ้อนบนหน้าเดิม โดยไม่ต้อง เปลี่ยนหน้า ช่วยให้ ดูข้อมูล ได้สะดวก และ ต่อเนื่อง หมดปัญหาเรื่อง หลงทาง และที่สำคัญ ยังแสดงผลได้ รวดเร็ว อีกด้วย!
  หน้า Popup ของ 8columns ได้รับการออกแบบ ให้มีขนาด ใกล้เคียงกับ หน้ากระดาษ A4 ซึ่งนอกจาก จะแสดงผล ได้รวดเร็ว ยังเป็นขนาด ที่เหมาะสม สำหรับการใส่ข้อมูล ช่วยให้คุณ เตรียมข้อมูล ได้สะดวก และ เมื่อใช้ร่วมกับ ความสามารถ ในการจัด format ของ 8columns คุณก็จะได้ หน้าเว็บที่ อ่านง่าย และ ดูสวยงาม
  บริการเว็บไซต์ ของ 8columns นอกจาก จะแสดงผล บนอุปกรณ์ ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สวยงาม หน้าเว็บ แบบ Popup ของ 8columns ยังได้รับ การออกแบบ ให้สร้างเอง ได้ง่าย แสดงผลได้ รวดเร็ว รองรับการทำงาน ร่วมกับปุ่มบน Smartphone โดยคุณสามารถ ใช้ปุ่ม Back ในการปิด Popup ได้ทันที ให้ความรู้สึก เหมือนการใช้งาน Application บน Smartphone

  Popup คืออะไร ?

  Popup คือ หน้าต่าง สำหรับแสดงข้อมูล ที่มักเชื่อมโยง ไว้กับ ข้อความ หรือ รูปภาพ ที่เมื่อคลิ้ก จะแสดง ซ้อนขึ้นมา บนหน้าจอปัจจุบัน โดยไม่ต้อง เปลี่ยนหน้า ไป มา ช่วยให้ ดูข้อมูล ได้สะดวก และ ต่อเนื่อง หมดปัญหาเรื่อง ดูข้อมูล แล้วหลงทาง ได้รับการออกแบบ ให้มีขนาด ใกล้เคียง กระดาษ A4 ซึ่งเป็นขนาด ที่เหมาะสม สำหรับแสดงข้อมูล เนื่องจาก จัดรูปแบบง่าย มีความสวยงาม และ แสดงผลได้ รวดเร็ว นอกจากนั้น Popup ยังช่วยให้ เว็บไซต์ ดูง่าย ไม่รก เนื่องจาก เป็นการซ่อน "เนื้อหา" บางส่วน เอาไว้ก่อน โดยลูกค้า ที่สนใจ สามารถ "คลิ้ก" เพื่อดูข้อมูล เพิ่มเติมได้

  รูปแบบการใช้งาน Popup

  ใช้แสดงข้อมูล หรือ คำอธิบายเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ โดยผู้ใช้บริการ เพียงเชื่อมโยง LINK สำหรับแสดงหน้า Popup เข้ากับ ข้อความ, รูปภาพ หรือ ปุ่ม ได้อย่างอิสระ ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างแสดงข้อมูล คุณอาจพบว่า มีศัพท์เทคนิค บางคำ ที่เข้าใจยาก จำเป็นต้อง อธิบายเพิ่มเติม คุณก็สามารถ สร้าง LINK เชื่อมโยง เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ผ่าน Popup ได้ ซึ่งวิธีนี้ จะช่วยให้ เว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องมี เมนู ที่ซับซ้อน แต่ก็สามารถ แสดงข้อมูล ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
  จำนวนหน้าเว็บ มีผลโดยตรง ต่อการค้นเจอ ใน Google หน้าเว็บ แบบ Popup ของ 8columns นอกจากจะ แสดงผลได้ รวดเร็ว, สร้างขึ้นเอง ได้ง่าย ไม่จำกัดจำนวน แต่ละหน้า ยังมี URL เฉพาะ เป็นของตัวเอง หรือที่เรียกว่า Perma URL ช่วยให้ ค้นเจอใน Google
  เหตุผลที่ เว็บไซต์ โดยทั่วไป ไม่นิยม แสดงข้อมูล ผ่าน Popup เนื่องมาจาก การแสดงข้อมูล อาศัยเทคนิค ที่ซับซ้อน ทำให้มีปัญหา "ค้นไม่เจอ" ใน Google แต่หน้าเว็บ แบบ Popup ของ 8columns ใช้ "เทคนิคพิเศษ" ทำให้ Google มองเห็น Popup เป็น หน้าเว็บ "แบบปกติ" ที่ไม่ซับซ้อน ส่งผลให้ หน้า Popup ของ 8columns ค้นเจอ "ง่าย" ใน Google

  ประโยชน์ของ Popup

  1. แสดงผลได้ รวดเร็ว
  2. ปรับโครงสร้าง ได้ยืดหยุ่น
  3. ดูข้อมูลได้สะดวก และ ต่อเนื่อง
  4. หมดปัญหาเรื่อง ดูข้อมูล แล้วหลงทาง
  5. จัดรูปแบบการแสดงผลได้ง่าย
  6. ลดการสร้างเมนู ที่ไม่จำเป็น
  7. เว็บไซต์ ดูสะอาดตา ไม่รก

  แสดงผลได้รวดเร็ว

  หน้าเว็บ โดยทั่วไป เวลาแสดงผล มักดึงข้อมูล ที่ไม่จำเป็น อาทิเช่น บริเวณส่วนหัว ส่วนท้าย และ บางครั้ง อาจดึงข้อมูล บริเวณด้านข้าง ของเว็บไซต์ มาด้วย แต่การแสดงข้อมูล ผ่าน Popup ของ 8columns เลือกดึงข้อมูล เฉพาะส่วนที่เป็น "เนื้อหา" และ เมื่อรวมกับ เทคนิค การทำ caching เพื่อลดเวลา ในการประมวลผล รวมถึง การปรับขนาด ของรูปภาพ ให้เล็กลง โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ Popup ของ 8columns แสดงข้อมูล ได้อย่าง รวดเร็ว

  ดูน่าอ่าน มากขึ้น

  ขนาดของหน้าเว็บ โดยทั่วไป มักจะมีพื้นที่ "กว้าง" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน้าจอ Computer ในปัจจุบัน ที่มีขนาดใหญ่ ส่งผลให้ เมื่อใส่ข้อมูลแล้ว จะดูโล่ง ไม่เต็มพื้นที่ ทำให้รู้สึกว่า เนื้อหาดูไม่ครบ ขาดความสมบูรณ์ ซึ่งหน้าเว็บ แบบ Popup ของ 8columns ได้รับการออกแบบ ให้มีขนาดใกล้เคียง กับกระดาษ A4 ซึ่งเป็นขนาด ที่เหมาะสม สำหรับแสดงข้อมูล ส่งผลให้ เนื้อหา ถึงจะมีไม่มาก แต่รู้สึก ครบถ้วน และ สมบูรณ์ มากกว่า อย่างชัดเจน

  เว็บไซต์ ดูง่าย ไม่รก

  การแสดงข้อมูล ผ่าน Popup ช่วยแยกเนื้อหา ให้เป็นสัดส่วน รวมถึง ช่วยซ่อน "เนื้อหา" บางส่วน เอาไว้ โดยผู้ที่สนใจ สามารถ "คลิ้ก" เพื่อดู ข้อมูลได้ ซึ่งวิธีนี้ จะช่วยให้ เว็บไซต์ ดูง่าย ไม่รก ในขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถ แสดงข้อมูล ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์

  ปรับ "โครงสร้าง" ได้ยืดหยุ่น

  ความสามารถ ในการเชื่อมโยง หน้า Popup เข้ากับ ข้อความ, รูปภาพ หรือ ปุ่ม ได้อย่างอิสระ ช่วยให้ โครงสร้างเว็บไซต์ ของ 8columns มีความยืดหยุ่น "สูงมาก" และ ลดการสร้างเมนู โดยไม่จำเป็น ส่งผลให้ ใช้งาน ได้สะดวก และ ง่ายต่อการ เพิ่มเติมโครงสร้าง ในอนาคต

  สร้างเพิ่มได้เอง ไม่จำกัด

  บริการเว็บไซต์ ของ 8columns ออกแบบให้ ผู้ใช้บริการ สร้าง Popup เพิ่มเอง ได้ง่าย (เพียงคลิ้กเดียว) โดยเพิ่ม Popup ได้ เท่าที่ต้องการ ไม่จำกัด "จำนวนหน้า" ช่วยให้เขียน "บทความ" เพิ่มเติม ได้เรื่อยๆ ซึ่งจะมีผลให้ เว็บไซต์ของคุณ ค้นเจอใน Google ง่ายขึ้น และมี Keyword ที่หลากหลาย มากขึ้น
  เว็บไซต์ที่ดี บ่งบอกถึง ความเอาใจใส่ ของเจ้าของธุรกิจ การแสดงข้อมูล ผ่าน Popup ของ 8columns ช่วยลด ความซับซ้อน ในการแสดงข้อมูล ส่งผลให้ เว็บไซต์ของคุณ ใช้งานง่าย แสดงข้อมูลได้ รวดเร็ว ซึ่งเป็นหลัก จิตวิทยาพื้นฐาน หากลูกค้า เยี่ยมมชม เว็บไซต์คุณ แล้วรู้สึกดี ก็มีแนวโน้ม ที่ลูกค้า จะซื้อสินค้า และ บริการ ของคุณ นั่นเอง

8columns ให้บริการ เว็บไซต์ แบบ Responsive พร้อม ระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขได้จริง! เหมาะสำหรับ บริษัท และ ธุรกิจทั่วไป ที่ต้องการเว็บไซต์ ขนาดเล็ก แบบ Custom Made ที่ดูน่าเชื่อถือ, มีคุณภาพ และ ราคา ไม่แพง สอบถาม เพิ่มเติม หรือ ขอรับการสาธิต ฟรี! ผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องเดินทาง ใช้เวลาเพียง 20 นาที โทร. 080-597-9990 LINE: 8columns