• บริการเว็บไซต์ ขนาดเล็ก ของ 8columns


  09/11/2017 13:04

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 3,684

 • image
  เพราะเราเชื่อว่า เว็บไซต์ธุรกิจ ไม่จำเป็นต้อง "ใหญ่" หรือมีฟังก์ชั่น "ซับซ้อน" แต่ที่สำคัญ ต้องดูน่าเชื่อถือ, ค้นเจอใน Google และ ดูแลเองง่าย ด้วยเหตุนี้ 8columns จึงให้บริการ เว็บไซต์ ขนาดเล็ก แบบ Responsive ภายใต้แนวคิด Less is More (ทำน้อย แต่ได้มาก) เหมาะสำหรับ บริษัท และ ธุรกิจทั่วไป ที่ต้องการเว็บไซต์ สำหรับเสริมสร้าง "ภาพลักษณ์" ให้ธุรกิจ เน้นการนำเสนอข้อมูล ด้วยการสรุปประเด็น ที่เข้าใจง่าย ในเวลาเพียงสั้นๆ ด้วยรูปแบบ ที่สวยงาม น่าเชื่อถือ แสดงผลได้ รวดเร็ว ปัจจุบัน เว็บขนาดเล็ก กำลังได้รับ ความนิยม เป็นอย่างมาก เนื่องจาก สื่อสารได้ง่าย และ ชัดเจน ตรงกลุ่มเป้าหมาย, ดูแลเองง่าย, ใช้เวลา "จัดเตรียมข้อมูล" ไม่นาน และที่สำคัญ คือ ช่วยให้คุณ ได้เว็บไซต์คุณภาพ ในราคา ที่ไม่แพง!
  Key Success สำหรับเว็บธุรกิจ สมัยใหม่ คือ คุณภาพ และ ความน่าเชื่อถือ, การสรุปข้อมูล ที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และ ตรงกับ ความต้องการ ของลูกค้า, แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ, มีระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา สามารถแก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลได้สะดวก และที่สำคัญ คือ ต้องค้นเจอ ใน Google!
  บริการเว็บไซต์ ขนาดเล็ก ของ 8columns ถือเป็น "การลงทุน" ที่คุ้มค่า เนื่องจาก ลงทุนน้อย แต่ได้รับ ผลตอบแทนสูง ซึ่งหากใช้งาน อย่างถูกต้อง จะนำลูกค้า จำนวนมาก มายังธุรกิจคุณ ได้อย่างต่อเนื่อง

  ออกแบบมาเพื่อเว็บธุรกิจ

  จากผลสำรวจ พฤติกรรม การเยี่ยมชม เว็บไซต์ธุรกิจ ในแต่ละครั้ง พบว่า ผู้เยี่ยมชม มักใช้เวลา ในการดูข้อมูล ไม่นาน ดังนั้น เว็บแบบ Microsite จึงเหมาะสำหรับ บริษัท และ ธุรกิจทั่วไป ลักษณะที่สำคัญ ของเว็บไซต์ แบบ Microsite คือ มีขนาดเล็ก นำเสนอข้อมูล ด้วยการสรุปประเด็น มัก focus ไปที่ เรื่องใด เรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะ และ นำเสนอ ด้วยรูปแบบ ที่สวยงาม ดูน่าสนใจ ซึ่งช่วยให้ ผู้เยี่ยมชม รับทราบข้อมูล ได้อย่างชัดเจน ในเวลาเพียงสั้นๆ
  บริการเว็บสำเร็จรูป ของ 8columns ใช้เทคนิค การออกแบบเว็บไซต์ แบบแยกส่วน หรือที่เรียกว่า Component แล้วนำมาประกอบ รวมกัน เพื่อให้ได้เว็บไซต์ ที่เหมาะกับ แต่ละประเภทธุรกิจ ซึ่งวิธีนี้ จะช่วยให้คุณ ได้เว็บไซต์คุณภาพ ในราคาประหยัด เนื่องจาก เป็นการ share ค่าพัฒนา ร่วมกับผู้ใช้บริการ รายอื่น

  ทำไม เว็บไซต์ขนาดเล็ก จึงเหมาะกับธุรกิจ ?

  1. ลูกค้า ใช้เวลาบนเว็บไม่นาน
  2. ลูกค้า ต้องการข้อมูลที่สรุป
  3. เว็บธุรกิจ ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย
  4. เว็บธุรกิจ โดยทั่วไป มีข้อมูลไม่มาก
  5. เว็บธุรกิจ ต้องการ ภาพลักษณ์ที่ดี
  6. เว็บธุรกิจ ที่มีขนาดเล็ก ดูแลง่ายกว่า
  7. เว็บธุรกิจ ที่มีขนาดเล็ก ลงทุนน้อยกว่า
  8. เว็บธุรกิจ ที่ขนาดเล็ก สื่อสารได้ชัดเจนกว่า
  9. เว็บธุรกิจ ที่มีขนาดเล็ก สร้างได้เร็วกว่า
  10. เน้นเรื่องคุณภาพเนื้อหา ได้อย่างเต็มที่
  11. ในปัจจุบัน 1 คน มักมีหลายธุรกิจ
  เวลา และ ค่าใช้จ่าย ในการทำเว็บไซต์ ส่วนใหญ่ มักหมดไปกับ การจ้างออกแบบ Graphic ดังนั้น บริการเว็บไซต์ ของ 8columns จึงได้รับ การออกแบบ ให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้คุณ ประหยัดเวลา รวมถึง ค่าใช้จ่าย

  การประยุกต์ใช้งาน เว็บไซต์ขนาดเล็ก

  สำหรับ บริษัท และ ธุรกิจทั่วไป สามารถประยุกต์ Microsite มาใช้แสดงข้อมูล ในลักษณะ "ภาพรวม" โดยเลือก สินค้า หรือ บริการ เฉพาะที่ "โดดเด่น" ขึ้นมาแนะนำ พร้อมแสดงจุดขาย ให้ลูกค้ารับทราบ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้น Microsite ยังเหมาะสำหรับ แบ่งเว็บไซต์ ขนาดใหญ่ ให้เล็กลง โดยนิยม แบ่งตาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ เพื่อให้ง่าย ในการประชาสัมพันธ์ และ ตรงกลุ่มเป้าหมาย มากขึ้น

  เว็บไซต์ขนาดเล็ก ใช้เวลาจัดเตรียมน้อยกว่า

  เว็บแบบ Microsite เมื่อสรุปประเด็น เรียบร้อยแล้ว จะเหลือข้อมูล ที่นำเสนอ ไม่มาก ดังนั้น คุณจึงใช้เวลา เพียงไม่นาน ในการจัดเตรียม เว็บไซต์ และ สามารถ นำเวลาที่เหลือ ไปปรับปรุง คุณภาพเนื้อหา หรือ เขียนบทความ เพิ่มเติม ซึ่งให้ผลตอบแทน ที่คุ้มค่ากว่า

  เว็บไซต์ขนาดเล็ก ช่วยคุณ ประหยัดเงิน ได้มากกว่า

  เว็บแบบ Microsite เป็นเว็บขนาดเล็ก ดังนั้น ปริมาณ Graphic ที่ต้องจัดเตรียม จึงมีไม่มาก ซึ่งในกรณีที่คุณ จ้างมืออาชีพ ในการออกแบบ Graphic ก็จะไม่แพง ส่งผลให้คุณ ได้เว็บไซต์ ที่มีคุณภาพ ในราคาที่ประหยัด นอกจากนั้น ในปัจจุบัน 1 คน มักไม่ได้มี เพียงธุรกิจเดียว ดังนั้น Microsite จึงเป็น "ทางเลือก" ที่ดีกว่า สำหรับธุรกิจ ในปัจจุบัน

  เว็บไซต์ขนาดเล็ก ค้นเจอใน Google หรือไม่ ?

  เว็บแบบ Microsite ของ 8columns ค้นเจอใน Google เนื่องจาก พัฒนา อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐาน W3C , แสดงผลได้ รวดเร็ว รวมถึง รองรับ การทำ SEO ที่คุณสามารถ ปรับแต่งเอง ได้ง่าย นอกจากนั้น คุณยังสามารถ เพิ่มหน้าเว็บ ได้เอง ไม่จำกัดจำนวน ช่วยให้คุณ เขียนเนื้อหาเพิ่ม ได้เรื่อยๆ ซึ่งจะช่วยให้ ธุรกิจคุณ ค้นเจอ ง่ายขึ้น

  เว็บไซต์ขนาดเล็ก ของ 8columns ดีอย่างไร ?

  1. สวยงาม
  2. น่าเชื่อถือ
  3. ดูแลง่าย
  4. เข้าใจง่าย
  5. ประหยัดเวลา
  6. ประหยัดค่าใช้จ่าย
  7. เพิ่มหน้าได้ไม่จำกัด
  8. ค้นเจอใน Google
  9. แสดงผลได้บนมือถือ
  10. ปรับโครงสร้างได้ง่าย
  11. แสดงผลได้ รวดเร็ว
  12. เหมาะสำหรับ "ธุรกิจ" ทั่วไป

8columns ให้บริการ เว็บไซต์ ขนาดเล็ก แบบ Responsive พร้อม ระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขได้จริง! แสดงข้อมูล ผ่าน Popup ที่แสดงผลได้ รวดเร็ว มีรูปแบบสวยงาม น่าเชื่อถือ ดูแลเองได้ง่าย ใน ราคา ที่ไม่แพง เหมาะสำหรับ บริษัท และ ธุรกิจทั่วไป สอบถาม เพิ่มเติม หรือ ขอรับการสาธิต ฟรี! ผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องเดินทาง ใช้เวลาเพียง 20 นาที โทร. 080-597-9990 LINE: 8columns