• Google Penguin คืออะไร ?


  27/08/2017 15:25

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 1,399

 • google penguin คืออะไร
  Google Penguin คือ หนึ่งใน Algorithm ที่ Google นำมาใช้จัดอันดับการค้นหา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหา เว็บไซต์ที่ใช้เทคนิค ในการปรับแต่ง SEO แบบผิดๆ โดยมุ่งเน้นไปยังเว็บไซต์ ที่เจตนาสร้าง Back Link และ เว็บไซต์ ที่พยายามใช้ Keywords ซ้ำไป ซ้ำมา เพื่อให้ได้รับการจัดอันดับที่ดี ใน Google

  ทำไมถึงติด Google Penguin ?

  1. Link Schemes คือ เจตนาสร้าง Back Link หรือ ซื้อ Back Link จากเว็บไซต์ ที่ไม่มีคุณภาพ เพื่อทำให้ Google เชื่อว่า เว็บไซต์ได้รับความนิยม และ นำไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น บริษัทขายประกัน แห่งหนึ่ง เจตนาสร้าง Forum ขึ้นมา เพื่อสร้าง Link เชื่อมโยง มายังเว็บไซต์ตนเอง โดยเน้นคำว่า บริษัทขายประกัน ที่ดีที่สุด เป็นต้น
  2. Keyword Stuffing คือ การที่เว็บไซต์ เจตนาสร้าง Keyword ขึ้นมา เป็นจำนวนมาก โดยมักใช้คำ ซ้ำไป ซ้ำมา เพื่อให้ Google เชื่อว่า เว็บไซต์ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กับ Keywords ดังกล่าว และได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น

  ดูยังไงว่าเว็บติด Google Penguin

  ดูยังไงว่าเว็บไซต์ติด google penguin
  เว็บไซต์ของคุณ อาจติด Google Penguin ในกรณีสังเกตุพบว่า Search Traffic แบบ Organic (Traffic ประเภท ไม่ได้จ่ายเงินซื้อ) มีปริมาณลดลงมาก จนผิดปกติ ซึ่งในกรณีนี้ อาจเป็นไปได้ว่า เว็บไซต์ของคุณ ติด Google Penguin หรือ อาจเกิดจาก ปัจจัยอื่นๆ อาทิเช่น สภาวะการแข่งขัน หรือ อาจเป็นผลกระทบ จาก Algorithm อื่นๆ ของ Google (อย่างเช่น Google Panda) ก็เป็นไปได้ เช่นเดียวกัน

  ติด Google Penguin แล้ว ต้องทำยังไง ?

  หากเว็บคุณ ติด Google Penguin แล้ว การแก้ไข เพื่อให้เว็บไซต์ กลับมาค้นเจอ ตามปกติ จะต้องดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
  1. ยกเลิก Back Link ต่างๆ ที่เจตนาสร้างขึ้น เพื่อให้เว็บไซต์ ได้รับการจัดอันดับที่ดี ใน Google
  2. ปรับแต่ง Keywords ให้ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ใช้ Keywords ซ้ำไป ซ้ำมา โดยไม่จำเป็น
  Google Penguin ได้รับการออกแบบขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหา เว็บไซต์จำนวนมาก ใช้เทคนิคในการปรับแต่ง SEO แบบไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้รับการอันดับที่ดี ทั้งหมดนี้ หาก Google ไม่จัดการให้ถูกต้อง ก็จะส่งผลให้อินเตอร์เน็ต เต็มไปด้วยเว็บไซต์ ด้อยคุณภาพ ดังนั้น หากเว็บไซต์ของคุณ ปรับแต่ง SEO อย่างถูกต้อง ก็ไม่ต้องกังวลว่า จะได้รับผลกระทบ จาก Google Penguin

8columns ให้บริการ เว็บไซต์ ขนาดเล็ก แบบ Responsive พร้อม ระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขได้จริง! แสดงข้อมูล ผ่าน Popup ที่แสดงผลได้ รวดเร็ว มีรูปแบบสวยงาม น่าเชื่อถือ ดูแลเองได้ง่าย ใน ราคา ที่ไม่แพง เหมาะสำหรับ บริษัท และ ธุรกิจทั่วไป สอบถาม เพิ่มเติม หรือ ขอรับการสาธิต ฟรี! ผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องเดินทาง ใช้เวลาเพียง 20 นาที โทร. 080-597-9990 LINE: 8columns